خوزستان خبر
کد خبر: 1872       شنبه 17 شهريور 1397 در 14:24
| ف | | |

طهماسبی خبر داد

اعتبار 153 میلیاردی برای تأمین تجهیزات پایش گرد و غبار استان خوزستان

اعتبار 153 میلیاردی برای تأمین تجهیزات پایش گرد و غبار استان خوزستان

رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: از محل صندوق توسعه ملی مبلغ 153 میلیارد ریال برای پروژه تأمین تجهیزات پایش گرد و غبار استان خوزستان اختصاص یافت.

علی‌محمد طهماسبی رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در نشست خبری ستاد ملی مبارزه با پدیده گرد و غبار که امروز(شنبه) برگزار شد، ‌اظهار کرد: پدیده گرد و غبار با گسترش و تداوم گستره سرزمینی از سال 85 و 86 با منشأ‌ خارجی از کشورهای عراق و سوریه افزایش پیدا کرد که به واسطه آن با بروز تداوم خشکسالی‌ها، احداث سدها و کانال‌های انحرافی و همچنین تغییر الگوی کشت و آثار سوء پدیده تغییرات اقلیمی، این ستاد فعالیت‌های خود را در چارچوب تصویب آیین نامه مقابله با پدیده گرد و غبار آغاز  کرد.

وی افزود: بر اساس ماده یک آیین نامه فوق ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار با مسئولیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع،‌ وزارت نیرو، نفت، ‌راه و شهرسازی و همچنین سازمان هواشناسی تشکیل شده است.

طهماسبی گفت: یکی از مهمترین وظایف ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار، تبیین سیاست‌گذاری‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه‌ای است که سازمان حفافظت محیط زیست با هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور ایجاد آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با پدیده گرد و غبار و ایجاد زمینه همکار‌ی‌های ملی و منطقه‌ای اقداماتی را انجام داده است.

رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار افزود: یکی از اهداف و اقدامات ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار، تشکیل کمیته و کارگروه مقابله با این پدیده است که جلساتی با هدف انجام و بررسی‌های فنی و کارشناسی در این کمیته برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: کارگروه تخصصی ماده 3 آیین نامه ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار با هدف شناسایی منشأ‌های داخلی و خارجی تولید گرد و غبار جلساتی را به صورت مستمر تشکیل داد تا با توجه به این جلسات طرح‌هایی مبنی بر مسیریابی داخلی و خارجی گرد و غبار در تمام استان‌ها به اجرا دربیاورد.

طهماسبی افزود:طبق ماده 14‌ آیین نامه، جلسات متعددی در کارگروه بین المللی گرد و غبار با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه، وزارت نیرو، بهداشت، علوم و تحقیقات، سازمان هواشناسی و مراتع و با هدف نظارت بر امور مربوط به بررسی مواد تثبیت کننده خاک از جمله مالت برگزار شد.

رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در ادامه گفت: جلسات تخصصی مقابله با پدیده گرد و غبار در 17 جلسه برگزار شد که 7 جلسه آن از مهرماه سال 96 برگزار شده است و 4 جلسه کارگروه تخصصی بین المللی از اردیبهشت ماه 97 تاکنون برگزار شده که جلسات کارگروه تخصصی تثبیت کننده‌های خاک در سال جاری در 11 جلسه از اردیبهشت ماه سال 97 برگزار شد.

وی گفت:‌ کمیته راهبردی گرد و غبار ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار مقرر شد تا برای تمام مواد تصویب نامه مقابله با پدیده گرد و غبار به صورت جداگانه‌ کارگروه‌هایی را با حضور تمام دستگاه‌های ذی‌‍ربط تشکیل دهد.

وی افزود: این دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد و برنامه‌های خود را در خصوص امور آیین نامه مقابله با پدیده گرد و غبار و همچنین مبلغ تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی را به صورت مفصل ارائه دهند.

طهماسبی گفت: تمامی برنامه‌های مرتبط با گرد و غبار در کمیته تخصصی این ستاد مصوب و همچنین گزارش‌هایی را در همین کمیته ارائه کردند؛ همچنین ستاد جلسات دو جانبه‌ای با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور نهایی کردن برنامه‌های سال 97 در استان خوزستان برگزار کرد تا این برنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور برای تبدیل به موافقت نامه به دستگاه‌های دیگر انعکاس یابد.

رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار تصریح کرد: مقرر شد تمام دستگاه‌های عضو کمیته به صورت دوره‌ای گزارش خود را در خصوص برنامه‌های خود به استان خوزستان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صندوق توسعه ملی با بررسی‌های میدانی به ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار ارسال و بر این اساس تمام دستگاه‌ها موظف به انجام آن شوند.

وی افزود: کادر تخصصی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی و غیره به منظور نهایی کردن برنامه پنج ساله باید برنامه‌ جامع مقابله با پدیده گرد و غبار را به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کنند تا تمامی دستگاه‌های فوق موظف به همکاری در این خصوص شوند.

طهماسبی همچنین در خصوص کارگروه تخصصی بین المللی با موضوع حل مشکلات پدیده گرد و غبار گفت: ستاد مقابله با گرد و غبار ایران پیگیری توافقات بین المللی چند جانبه با بررسی تحلیل ظرفیت‌های بین المللی با ظرفیت مراجع و کنوانسیون‌های بین المللی در دستور کار خود قرار داده تا برنامه‌ای برای پدیده منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار در جنوب غرب کشور که از سال 96 افزایش یافته است را تهیه کند.

رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار تصریح کرد: ادامه تعامل با یو ان سی پی با کشورهای سوریه و عراق در جهت ارائه راهکار چگونگی همکاری با کشورهای منطقه توسط سازمان محیط زیست و همچنین ارائه گزارش ملی جهت توسعه پایدار برای مقابله با پدیده گرد و غبار در استان‌های جنوبی جلساتی را تشکیل داده است.

وی افزود: کارگروه تخصصی تثبیت کننده‌های خاک از جمله مالت با تدوین شاخص‌های ارزیابی کارآیی تثبیت کننده‌های خاک و همچنین تدوین شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌‌ها و تهیه لیست آزمایشگاه‌ها که در خصوص مالت پاشی بر پایه ناتو به منظور تعیین پارامتر‌های مرتبط و روش‌های نمونه برداری با اطلاعات اولیه در اختیار ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار قرار گیرد.

طهماسبی در ادامه بیان کرد: جلسات هم اندیشی یک پارچه سازی سیاست‌های سازمان در زمینه آب، تالاب و گرد و غبار این گونه بود که مقرر شد با توجه به ملاحظات و تجارب حاصل شده از کشت گونه‌های مختلف در عرصه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و همچنین اثرات جانبی کشت تک گونه‌ای بر تنوع زیستی نشست‌ها و جلساتی را در این زمینه برگزار کند.

رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار همچنین برای مطالعه شناسایی زیستگاه‌های مهم و برنامه پخش آب در تالاب میقان در استان مرکزی در دستور کار قرار گرفت؛ همچنین در خصوص وضعیت تالاب‌های استان گلستان و اقداماتی که برای احیای آن‌ها صورت گرفته است از سوی اداره کل محیط زیست استان و نمایندگان معاونت محیط زیست طبیعی و ستاد مقابله با گرد و غبار برای وارد کردن آب شیرین به تالاب‌ها نیز جلساتی را در خصوص موضوع و تعیین نیاز آبی تالاب‌ها و رودخانه‌ها از سوی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: از سال 1396 در قالب موافقت نامه‌ای مبلغ 2 میلیارد ریال اعتبار برای اقدامات مرتبط با پدیده گرد و غبار در استان خوزستان و موضوع تثبیت کننده‌ها در جهت مقابله با این پدیده صورت گرفته است.

طهماسبی ادامه داد: از محل صندوق توسعه ملی مبلغ 460 میلیارد ریال به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافت که این مبلغ به طور کامل جذب شد و از این مبلغ 307 میلیارد ریال به پروژه مقابله با پدیده گرد و غبار و 153 میلیارد ریال به پروژه تأمین تجهیزات پایش گرد و غبار اختصاص یافت.

رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: حاصل تمام این اعتبارات انجام پروژه تثبیت با مساحتی برابر 4 هزار و 580 هکتار شامل عملیات نهال کاری و مدیریت روان آب‌ها به منظور توسعه پوشش گیاهی در مناطق تحت مدیریت با پتانسیل غبارخیزی در 10 استان است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای اقدامات مربوطه با مدیریت تالاب‌هایی با منشأ گرد و غبار اقدماتی از جمله لایروبی ورودی انهار و رودخانه‌های وارد شده به تالاب‌ها، مدیریت زیست بومی تالاب‌ها،‌ مطالعات تأمین نیاز آبی رودخانه‌ها و تالاب ‌ها در 13 استان تحت تأثیر پدیده گرد و غبار هزینه شده است.

طهماسبی اظهار کرد: بر اساس موافقت نامه‌ای که در ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار صورت گرفت، از کل مبلغ 12 میلیارد ریال در قالب موافقت نامه از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ 3 هزار و 500 میلیارد ریال به استان خوزستان به منظور مهار گرد و غبار داخلی اختصاص یافت.

رئیس ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در پایان خاطرنشان کرد: توزیع اعتبارات استانی در حال انجام است که در همین راستا تاکنون با تمام دستگاه‌های عضو در قالب کمیته تخصصی و دو جانبه 12 جلسه برگزار شد و اعتبارات موضوع در صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف خواهد شد که مطابق با این توزیع اعتبار، اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار در محل‌های غبارخیز استان خوزستان توسط ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار صورت خواهد گرفت.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
تمامی حقوق این سایت متعلق به خوزستان خبر میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است